alt
alt
Amsterdam
alt
Art at Site 	www.amsterdamart.info	André	Volten	5 elementen
Artist:
Title:
Year:
Adress:
Website:

André Volten

5 elementen

1982
Surinameplein (temporary)
Website
www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
Op woensdag 14 januari 2015 was de onthulling van een kunstwerk van André Volten op het Surinameplein. Dit bijzonder kunstwerk was tot voor kort te zien op het Jaarbeursplein in Utrecht. Het is jaren de wens van omwonenden om het Surinameplein meer uitstraling te geven in de vorm van een kunstwerk. Het stadsdeel heeft samen met Actiegroep Mooi Surinameplein een plan uitgewerkt om de komende vier jaar tijdelijke kunstwerken te plaatsen. Bewoners uit de Postjesbuurt selecteren onder begeleiding van curator Cintha van Heeswijck van stichting ArtZuid ieder jaar een bestaand kunstwerk dat geëxposeerd wordt op de rotonde. Het kunstwerk van Volten blijft tot de zomer van 2016 op het Surinameplein staan.

www.designartnews.com:
Three monumental bronze sculptures by André Volten (1925-2002) are installed at the Surinameplein in Amsterdam. Jaarbeurs Utrecht was willing to lend these artworks that Volten made in 1980.
Foundation Art Zuid together with the City of Amsterdam made this possible. André Volten was one of Holland’s most important 20th century sculptors. Special is that he was born and bred in North Amsterdam. Amsterdam has a lot to thank him for: more that twenty of his sculptures decorate the city, including the locally famous ‘knakenpaal’ (money pole), across from the Nederlandse Bank.

Translation:
www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
On Wednesday 14 January 2015 was the unveiling of an art work by André Volten on the surinameplein. This particular work of art was until recently on display at the ' Jaarbeursplein ' in Utrecht. It's been years the desire of local residents to the surinameplein more oomph in the form of a work of art. The district has a plan together with action group Beautiful the surinameplein next four years to place temporary works of art. Do not select residents from the neighborhood under guidance of curator Cintha of Hadley of Foundation exhibited an existing work of art that every year ArtZuid is on the roundabout. The artwork of Volten continues until the summer of 2016 on the surinameplein stand.

www.designartnews.com:
Three monumental bronze sculptures by André Volten (1925-2002) are installed at the surinameplein in Amsterdam. Jaarbeurs Utrecht was willing to lend these artworks that Volten made in 1980. Foundation Art South together with the City of Amsterdam made this possible.
André Volten was one of Holland's most important 20th century sculptors. Special is that he was born and bred in North Amsterdam. Amsterdam has a lot to thank him for: more that twenty of his sculptures decorate the city, including the locally famous ' cash pile ' (money pole), across from the Dutch Bank.